u r here...
u r here...

เด็กบ้านพลอย ได้รับการดูแลอบรมอย่างเอาใจใส่ด้วยความรัก และเอื้ออาทร โดยคณะครูที่มีประสบการณ์เป็นเวลานาน สร้างความกระตือรือร้น และแรงจูงใจให้อยากมาโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งสอนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่า

 

มีการสอน ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาต ิเจ้าของภาษา มีกิจกรรมพิเศษให้เลือกเรียนหลากหลาย ได้แก่ บัลเล่ต์ เทควันโด ดนตรี ลีลาส แอโรบิคส์ รำไทย ดุริยางค์ และว่ายน้ำ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
.....

กิจกรรมปีการศึกษา 2561

 
“ฅนทำคนดู” เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

กดเพื่อรับชมวีดีโอได้ค่ะ

กิจกรรมเลอะๆเทอะๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นและสร้างสรรค์ ของอนุบาล 3
กิจกรรมของหนูน้องๆเตรียมอนุบาล
อนุบาล2 เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นด้วยการเก็บของใช้ส่วนตัว
อนุบาล2 เล่นเกมฝึกกล้ามเนื้อมือและทักษะการคิด
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัดหลวงพ่อปัญญา(คลองหก)

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ศูนย์วิทยาศาสตร์
อนุบาล2-3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับพุทธประวัติ สังเวชนียสถาน 4 ณ. วัดปัญญานันทาราม คลอง 5

 

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

"จุ๊กจรู จุ๊กกรู นกร้องเพลงเพราะ ฟังเสียงเสนาะ เกาะบนกิ่งไม้ใหเคนชื่นชม อารมรณ์สดใส จุ๊กกรู" "อบอ๊บอบ กบน้อยในสระกระโดดไปมา หาจับแมลง ที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ ของชาวไร่ชาวนา อบอ๊บอบ" "จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด มดตัวน้อยตัวนิด มีจิตเบิกบาน ร่วมแรงร่วมใจ ขนถ่ายอาหาร เก็บไว้ได้นาน ทำงานขมีขมัน จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด" "หึ่งหึ่งหึ่งผึ้งน้อยบินไปมา เสาะหาเกสรร่อนลงคลุ๊กเคล้า เอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลัง หึ่งหึ่งหึ่ง" "ว้อยว้อยว้อย ยามเดือนเคลื่อนคล้อย หิ่งห้อย ส่องแสง ระยับระยิบ กะพริบริบหรี่ โลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืน ว้อยว้อยว้อย"
 
คุณพ่อณัฐพร และคุณแม่สุปราณี ตรงตระกูล ณพ่อคุณแม่ของน้องคริสต์มาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ @2000-4 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ webmaster@baanploy.ac.th