u r here...
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

นาง สุภาณี พฤกษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม 2551 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
       
การประเมินระดับเขต
 

 


คณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินรอบสุดท้าย

การประเมินระดับเขต

ตลอดเวลาในระยะ คุณครูทุกคนเตรียมงานกันอย่างมากมาย อีกทั้งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี นาง ศิวิไลส์ นาควิจิตร รอง ผอ.เขต พื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๑ เป็นประธานการประเมิน เมื่อเราผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต ๑ จึงได้ขอรับการประเมินระดับจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย ครรชิต หิรัญยหาด รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๑ และโรงเรียนบ้านพลอยได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี ไปขอรับการประเมินรอบสุดท้ายในระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑โดยมี ดร.สุวิทย์ มูลคำ  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นประธาน

ในการประเมินรอบสุดท้าย ค่อนข้างฉุกละหุกบ้าง เนื่องจากคณะกรรมการจำเป็นต้องมาประเมินเร็วกว่ากำหนด แจ้งกะทันหัน แต่เราพร้อมและเตรียมการมาเป็นอย่างดี ทั้งคุณครูและนักเรียนต่างร่วมแรงร่วมใจกันเต็มสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนหนึ่ง  งานเอกสารต่างๆได้รับคำชมว่า จัดเตรียมได้ครบ ตามเกณฑ์ มีระเบียบ และตัวอย่างชัดเจน นักเรียนเราได้รับคำชมว่าใสๆและจริงใจ คิดก่อนพูดตอบคำถามกรรมการ สุภาพ ตรงไปตรงมา ครูชื่นใจมากที่ลูกๆทุกคนเสียสละและทำเต็มที่เพื่อโรงเรียน


ท่าน ดร. สุวิทย์ มูลคำ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำคณะกรรมการเข้าห้องประชุมโรงเรียน


คณะกรรมการเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังรายงาน

นาง สุภาณี พฤกษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย กล่าวรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน

คณะกรรมการเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียน

คณะกรรมการเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียน

ด.ญ. นฤภร อึ้งสุวัฒน์ ด.ช. กฤตภาส เรืองขจร และ ด.ช. รัชพล แหวนแก้ว นำเสนอถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าสิริวัณวรีฯ และถ้วยรางวัลกีฬาต่างๆของโรงเรียน

ด.ญ. นฤภร อึ้งสุวัฒน์ ด.ช. กฤตภาส เรืองขจร และ ด.ช. รัชพล แหวนแก้ว นำเสนอถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าสิริวัณวรีฯ และถ้วยรางวัลกีฬาต่างๆของโรงเรียน

ด.ญ. โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ และ ด.ช. ศิวกร ปั้นกระจ่าง นำเสนอเหรียญเงินและทอง การแข่งขันทดสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท.

ด.ญ. โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ และ ด.ช. ศิวกร ปั้นกระจ่าง นำเสนอเหรียญเงินและทอง การแข่งขันทดสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท.

ด.ญ. อลิสา วงศ์พัฒนกุล นำเสนอการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำเงินไปมอบการกุศล

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. สรวิศ ลับกิ่ม ด.ช. ปฤณวัชร นิติกิจไพบูลย์ และ ด.ช. อวิรุทธิ์ พิบูลกนกพงศ์ นำเสนอกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง “อุทกภัย คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ โครงงานวิทยาศาสตร์ “การผลิตน้ำยาล้างจานจากน้ำผลไม้”

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. สรวิศ ลับกิ่ม ด.ช. ปฤณวัชร นิติกิจไพบูลย์ และ ด.ช. อวิรุทธิ์ พิบูลกนกพงศ์ นำเสนอกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง “อุทกภัย คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ โครงงานวิทยาศาสตร์ “การผลิตน้ำยาล้างจานจากน้ำผลไม้”

การสาธิตการเรียนการสอนมวยไทยของนักเรียนช่วงชั้น 1 ในชมรมอิสระพัฒนาตน

การแสดงอังกะลุง

คณะกรรมการชมการค้นคว้าวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนในห้องสมุด

คณะกรรมการสำรวจกล่องLost and Found แสดงความซื่อสัตย์ของนักเรียน

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา นำเสนอเหรียญรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

การสาธิตของนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะกรรมการชมอาคารสถานที่

คณะกรรมการตรวจเอกสารต่างๆตามมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการตรวจเอกสารต่างๆตามมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการตรวจเอกสารต่างๆตามมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ด.ช. ปฤณวัชร นิติกิจไพบูลย์ ประธานนักเรียน
   

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านใหม่วัฒนา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงฯ ที่ให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดียิ่งในการเตรียมตัวรับการประเมิน

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และตัวแทนชุมชน เช่น วัดรังสิต เทศบาลตำบลหลักหก และศูนย์อนามัยหลักหก เป็นต้น

ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจตลอดเวลาการทำงาน

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านพลอยในการทำหน้าที่ครูได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขอบใจลูกศิษย์ของโรงเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เสียสละแรงกายใจเพื่อทำชื่อเสียงแก่โรงเรียนของเรา  ประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้ เป็นผลงานของพวกเราบ้านพลอยทุกคน

สงวนลิขสิทธิ์ @2000-4 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ webmaster@baanploy.ac.th